Messenger Bag

 

 

 

Story

The ReMaker เริ่มถือกำเนิดจากการตกผลึกประสบการณ์ที่สั่งสมของผม( ยุทธนา อโนทัยสินทวี)  ในปี 2004 (พ.ศ.2547) ตามแนวคิดการ ReMake (ซึ่งเมื่อก่อนยังไม่มีการบัญญัติคำว่า Upcycle สำหรับการทำงานประเภทนี้) ด้วยการเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์จากการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาเป็นงานดีไซน์ที่สร้างประโยชน์อีกครั้ง โดยผลิตภัณฑ์แรกคือ เสื้อผ้าแฟชั่นที่ผลิตจากเสื้อผ้ามือสอง โดยได้ร่วมงานกับดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่น และด้วยความชอบและรักในสิ่งที่ทำ จึงถูกสะท้อนผ่านงานดีไซน์ในผลงานทุกชิ้น โดยดึงเสน่ห์ของวัสดุที่มีรูปร่างและขนาดต่างกันมาจัดกระบวนใหม่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

               แม้ว่าดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นจะล้มเลิกแนวคิดในการทำงานนี้ไปแล้ว แต่ด้วยเสน่ห์ของการนำสิ่งของไร้ค่า มาเติมจินตนาการ ความคิดจนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ไร้ประโยชน์เช่นเดิม ซึ่งในขณะนั้นผมเองไม่ทราบว่าโลกกำลังให้ความสนใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อม และ Eco Designs แต่ด้วยเสน่ห์ของงาน ReMake ทำให้ผมยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าตามแนวทางนี้ต่อไป ดังนั้นจึงมีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในงานที่รักให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานทั่วไปได้มากขึ้นจนเกิดการตกผลึกทางความคิดออกมาเป็นงานดีไซน์ในรูปแบบกระเป๋าจากเสื้อผ้ามือสอง

จนกระทั่งได้สร้างแบรนด์ The ReMaker  ขึ้นในปี 2006 (พ.ศ.2549) ในที่สุด จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาทำให้ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและเริ่มมองเห็นว่าวัสดุเหลือใช้นั้นไม่ได้มีเพียงแค่เสื้อผ้ามือสองเท่านั้น ผมได้เริ่มมองหาวัสดุเหลือใช้อื่นๆ มาใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆพร้อมทั้ง UPCYCLE จนเป็นดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมาย และวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างจากเดิม เช่น   ยางในรถยนต์ ยางในจักรยาน และยางในจักรยานยนต์

 

การผลิต Production

1  เสื้อผ้ามือสอง

               แฟชั่นและฤดูกาลทำให้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งๆที่ประชากรของโลกเพิ่มจำนวนช้ากว่าอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี เมื่อสินค้าที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรมออกมาสู่ท้องตลาดเกินความจำเป็น รวมถึงแฟชั่นที่ทำให้ผู้บริโภคต้องคล้อยตาม เพื่อความทันสมัย ทำให้เครื่องนุ่งห่มบางส่วนถูกทิ้งไว้เปล่าประโยชน์ไม่ใช่ที่ร้านค้า แต่เป็นที่ตู้เสื้อผ้าของแต่ละบ้าน ที่ถูกเก็บไว้จนลืม สิ่งตอกย้ำใกล้ตัวนี้ทุกเช้าเย็น ทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมลุกขึ้นมาจัดการกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไร้ประโยชน์รอวันเสื่อมสลาย ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ดีไซน์ใหม่ที่ใครเห็นเป็นต้องแปลกใจ

Production

 

2   วัตถุดิบ  ยางใน

หนึ่งในยานพาหนะของไทยที่เป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง เพื่อพาไปถึงจุดหมายฝ่าฟันการจราจรติดขัดในประเทศไทยที่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกคือ จักรยานและจักรยานยนต์ ซึ่งร่องรอยของชิ้นส่วนอุปกรณ์จากยานพาหนะที่พาให้ซอกแซกไปนี้คือ ยางใน ที่หมดอายุการใช้งานและไม่สามารถนำไป Recycle ได้  แต่มีอีกวิธีหนึ่งในการจัดการกับมันคือ การ  Upcycle อย่างที่ The ReMaker ได้กำลังทำอยู่นี้

 

 การทำความสะอาด Washing

              แม้ว่าจะเป็นสิ่งของที่ผ่านการใช้งานแล้ว ไม่จำต้องกังวลถึงเรื่องความสะอาดมากนัก แต่สำหรับ The ReMaker กลับให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาด ปลอดภัย และคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างดี จึงมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างดีที่สุด อย่างยางในรถ มีการกำจัดคราบสนิม โคลนด้วยแรงมือชิ้นต่อชิ้น ซ้ำแล้วซ้ำอีก จนมั่นใจแล้วว่า สะอาดไร้คราบเหล่านั้นที่อาจมาเปื้อนกับเสื้อผ้าของผู้ใช้งานได้

               ส่วนเสื้อผ้ามือสอง ผ่านเครื่องซักผ้าในระดับอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำร้อนอุณหภูมิสูงในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า ได้ฆ่าเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆได้อย่างหมดสิ้นแล้ว หลังจากนั้นก็ผ่านการใช้เครื่องอบผ้าซื่งเป็นเครื่องที่ต้องใช้อุณหภูมิความร้อนสูงอีกเช่นกันในการจัดการให้ผ้าแห้ง อีกหลายขั้นตอน เพื่อตอกย้ำถึงความสะอาดของวัตถุดิบก่อนการผลิตในขั้นตอนต่อไป

ที่สำคัญก่อนถึงมือผู้บริโภคจะมีการตรวจคุณภาพสินค้าทั้งความสะอาด การใช้งาน ฯลฯ

การตัด Cutting

               ความยืดหยุ่นของยางเป็นอุปสรรคในการตัดมาก ดังนั้นการใช้เครื่องตัดจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก มีดคัตเตอร์จึงเป็นเครื่องมือเดียวที่ดีที่สุดในการจัดการ ที่ต้องค่อยๆ กรีดลงไปด้วยความปรานีตและตั้งใจ                          

การดีไซน์  Designs

               วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ อาจแตกต่างจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วไป นั่นคือการออกแบบ แบบคิดย้อนกลับ การมองคุณสมบัติ รูปร่าง หน้าตา ของวัสดุ แล้วค่อยคิด จินตนาการ ออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงทำให้ผลงานทุกชิ้นแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ มีเพียงหนึ่งเดียวไม่ซ้ำใคร          

การเย็บ  Sewing

               การออกแบบเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจินตนาการเท่านั้น ในการเนรมิตวัสดุไร้ค่า ให้กลับมามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และไม่แค่ทำให้กลับมาสามารถใช้สอยได้เท่านั้น แต่ความใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนการผลิต เสมือนวัสดุเหล่านั้นเป็นเครื่องหนังชั้นเลิศ เพราะทุกฝีเย็บ คือรายละเอียดของจิตนาการและความตั้งใจ ในการบอกเล่าผ่านประสบการณ์ที่ยาวนานระหว่างวัสดุกับช่างฝีมือเยี่ยม              

 

รางวัล                    :              PM Award 2012 Outstanding Performance as Design Excellence

รางวัล                    :              Demark Award 2012 Design Excellence for Fashion Category

รางวัล                    :              Demark Award 2012 Design Excellence for Lifestyle Category

รางวัล                    :              นวัตกรยอดเยี่ยม 2554 (CBS Innovators Award 2011) จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัล                    :              อันดับ 3 ของรายการ SME Tee Tak of The Year 2011

รางวัล                    :              อันดับ 2 ของรายการ SME Tee Tak

รางวัล                    :              Wins 2010 ICFF Editors Award for Best Material in New York , USA.

รางวัล                    :              รองชนะเลิศอันดับ 2 DIC2009 Design Innovation Contest ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

รางวัล                    :             Silver Prize    SIIF2008 Seoul International Invention Fair 2008  Korea Social

The ReMaker ได้ร่วมงานกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย ในโครงการตาวิเศษเพื่อออกแบบและผลิตกระเป๋านักเรียนจากแผ่นป้ายโฆษณาใช้แล้ว (ไวนิล)

เพื่อแจกให้นักเรียนทุกคนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 23,000 คนโดยขณะนี้มีเด็กนักเรียนได้รับไปแล้ว 15,000 คน ยังขาดอีก 8,000 คน ที่อยู่ระหว่างการเร่งการผลิต

เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสมีกระเป๋าสวยๆ ใส่หนังสือไปโรงเรียน แม้กระเป๋ากว่า 23,000 ใบจะถึงมือเด็กน้อยอนาคตของชาติแล้ว แต่ก็ยังมีเด็กนักเรียนด้อยโอกาสอีกจำนวนมาก เช่น เด็กๆ บนดอย

หรือตามตะเข็บชายแดน ทางเราจึงอยากสานต่อโครงการนี้ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมโครงการ ”Get 1 Bag Give1 Bag”

เพราะกระเป๋าที่คุณซื้อหนึ่งใบ เราจะนำรายได้ส่วนหนึ่งมาผลิตกระเป๋าให้เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสต่อไป

เสมือนลูกค้าของเราได้ร่วมส่งมอบกระเป๋าหอบความรู้ให้กับเด็กๆเช่นกัน